WEB Uygulama Çözümleri

Anlık olarak her yerden ulaşabileceğiniz uygulamalar geliştiriyoruz. Bu çözümler ile işletme kaynaklarınızı daha iyi yönetebiliyor, süreçlerinizi kayıt altına alabiliyor ve analizler ile iyileştirmenize yardımcı oluyoruz.

Mobil Uygulama Çözümleri

Her işin için farklı cihazlar ve farklı zamanlar ayırmak yerine, tüm işletme süreçlerinizi tek bir uygulama üzerinden, anlık olarak heryerden ve herzaman yönetbilmenize destek oluyoruz.

IOS App

iOS işletim sistemine sahip, iPhone veya iPad cihazlar ile %100 uyumlu uygulamalar geliştiriyoruz.

Android APP

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlar (Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo gibi) ile %100 uyumlu uygulamalar geliştiriyoruz.

KULLANICI DOSTU

Modern Kullanıcı Arayüzü Kullanıyoruz

Kullanıcı dostu arayüzler ile uygulamanın, kullanıcıların uygulamayı öğrenme süresini, hata oranını, sürecin tamamlanma hızını, akılda kalıcılığını arttırmak için çalışıyoruz. Kullanıcı dostu arayüzlerin faydaları nelerdir ?

 • öğrenme süresini azaltması
 • hata oranını düşürmesi
 • kolay anlaşılabilir olması
 • kullanım hızını etkilemesi
 • kolay hatırlanabilmesi
 • ulaşımın kolay olması
 • daha az göz yorması

GÜVENLİK

Gizlilik & Güvenliğiniz Önceliğimiz

Tüm uygulamarımızda kullanıcılara özel şifreler belirlenmektedir, aynı zamanda Güvenlik sertifikaları ile de desteklenmektedir. KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz paylaşılamaması için tüm önlemler alınmaktadır.

 • ekran bazlı yetkilendirme yapıyoruz
 • şifresiz erişimleri engelliyoruz
 • riskleri tespit ederek engelliyoruz
 • saldırılara karşı önlemler alıyoruz
 • kvkk kurallarına dikkat ediyoruz
 • ssl sertifakası kullanıyoruz
 • 7/24 kesintisiz erisim sagliyoruz
 • günlük yedekleme yapiyoruz

KESİNTİSİZ ERİŞİM

Tüm Platformlarda Çalışıyoruz

Masaüstü/taşınabilir bilgisayarlar, ios veya android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletler ile tüm uygulamalarımıza kesintisiz ve aynı şekilde erişim sağlayabilirsiniz.

 • tüm masaüstü bilgisayarlar
 • tüm taşınabilir bilgisayarlar
 • tüm iphone modelleri
 • tüm ipad modelleri
 • tüm android telefon modelleri
 • tüm android tablet modelleri
 • tüm android tv modelleri
 • ve tarayıcısı olan tüm cihazlar

ve daha fazlası

Web veya mobil uygulamalarımız ile tüm işletme süreçlerinizi yönetmeniz mümkün, nasıl mı ? Çok daha fazlası var fakat aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;
E-TİCARET

Toptan veya perakande satışlarınıza ait sipariş, irsaliye ve faturaların yönetimi, takibi ve analizi.

E-DEVLET

e-Fatura, e-Arşiv gibi elektronik kamu süreçlerinin yönetimi, takibi ve analizi.

FİNANS

Cari Hesap, Kasa, Banka, Çek veya Senetleriniz yönetimi, takibi ve analizi.

STOK

Sınırsız sayıda depo ve ürün tanımlamaları ile tüm giriş/çıkışları yönetim, takibi ve analizi.

ÜRETİM

Üretim işlemine dahil olan tüm süreçlerin yönetimi, takibi ve analizi.

ZİMMET

Stok veya demirbaşlarınız sahiplik yönetimi, takibi ve analizi.

ENTEGRASYON

Kargo, efatura vb gibi dışarıdan alınan hizmetler ile, işletmenizde kullanılan ERP uygulamanızın entegrasyon süreci.

ARŞİVLEME

Yönetim ve çalışanların işletmeniz için kullandığı belge ve dosyaların yönetimi.

HATIRLATMALAR

Yaklaşan ödemeler, krediler, poliçeler, sözleşmeler veya faturalar ile ilgili hatırlatmalar.

NEDEN Mİ BİZ?

Bizi rakiplerimizden ayıran en büyük farkın, gelenekselliği savunmak yerine yenilikçi çözümler üretmemiz olduğunu düşünüyoruz.
MALİYET AZALTMA
VERİMLİLİK ARTIŞI
AZALAN RİSK
AVANTAJLAR
SOSYAL MEDYA
MALİYETLERİ AZALTIYORUZ
Yazılım çözümlerimiz ile, başta personel iş gücü olmak üzere, buna bağlı birçok maliyet unsurunda tasarruf edebilir, aynı zamanda tüm işletme süreçlerine ait maliyetleri/giderleri kayıt altına alabilir, analizler doğrultusunda tasarruf için aksiyonlar alabilirsiniz.
Günümüzde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için satışlarını arttırmalarının yanı sıra maliyetlerini de etkin bir şekilde kontrol altında tutması gerekmektedir.
 • Firmanızın rekabet gücünü arttırmak, piyasada, satış rakamlarında, maliyet unsurlarında iyileşmeler.
 • İşletme kar oranının doğru hesaplamak, kar artışı sağlamak.
 • Genel üretim giderlerini en aza indirebilmek.
 • Değişken maliyetleri kontrol edilebilir hale gelmek.
 • Maliyet hesabı yapılarak, faaliyetlerin daha kolay yönetilmesini ve analiz edilmesini sağlamak.
 • Maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yeni yöntemler geliştirmek.
 • Maliyetle ilgili düzenli, etkili ve güvenilir analizler sunulmasını sağlamak.
VERİMLİLİĞİ ARTTIRIYORUZ
Eldeki kaynaklardan ne derece yararlanıldığının anlaşılması konusunda, üretimde verimlilik oranları önemli bir ölçüttür. Üretimde verimlilik artırma çalışmalarının başlangıç noktası, doğru planlama ve elde edilen verilerin analiz edilmesi olmalıdır. Üretimde verimliliğin artırılması için takip edilmesi gereken başlıca adımlar ise;
 • Çalışma planının doğru yapılması,
 • Kaynakların daha etkili kullanılması,
 • Aynı kaynaklardan daha fazla ürün ve hizmet elde edilebilmesi ya da,
 • Aynı ürün ve hizmetlerin daha az kaynak kullanılarak üretilebilmesi,
 • Teknolojik ve teknik gelişmelerin üretim sürecine dahil edilmesi,
 • Çalışanların eğitim düzeyinin yükseltilmesidir.
İşletmelerin üretimde verimlilik artırma çalışmalarını, olağan süreçlerine dahil etmeleri gerekmektedir. İstikrarlı şekilde yürütülen ve işletme politikalarına dahil edilen verimlilik uygulamaları amacına ulaşabilmektedir. Aksi takdirde, dönemsel bir verimlilik artışı gözlenerek, kısa sürede eski duruma dönülmesine neden olacaktır.
RİSKLERİ AZALTIYORUZ
Oluşan riskleri tespit etmenize ve önlem almanıza yardımcı oluyoruz,
Risk Azaltma (Riskle Mücadele Etme); Risk yönetiminde en yaygın olarak izlenen yöntemdir. Bu yöntemde, her risk için belirlenmiş ve risk kütüğünde yer verilmiş olan kontrol faaliyetlerinin uygulanması suretiyle risklerin kabul edilebilir seviyelerde tutulması amaçlanır.
Riskten Kaçınma (Faaliyetten Vazgeçme); Bazı risklerin olumsuz etkilerinden, o risklerin ilgili olduğu faaliyet alanlarından vazgeçmek suretiyle korunmuş olunur. Bunun için Riski azaltmak için görevde değişiklik yapma imkânı var mı? Görevi çeşitli sahalara ayırmak mümkün mü? Yüksek risk oluşturan bölümler iptal edilebiliyor mu? Sorularına cevap aranır.
Riski Transfer Etme (Paylaşma); Bir kısım riskler, tamamen veya kısmen başka kurum veya kuruluşlara transfer edilebilir. Kurum tesislerinin sigorta ettirilmesi veya güvenlik sisteminin özel şirketler aracılığıyla sağlanması gibi.
Riskin yayılmasının engellenmesi: Risk oluşturan ve birbirini etkileyerek riski büyülten süreç/yapı kontrol edilmelidir. İlişkilerin karmaşıklığı özellikle ağ yapıları ve kritik altyapıların birbirine bağlılığı göz önüne alınmalıdır.
AVANTAJLAR
1 Yeni ve Gelişen SaaS Teknolojilere Adaptasyon Yapay zeka (AI) gibi yeni nesil teknolojiler, eski sisteminizden farklı olarak, bulut tabanlı sistemlerin periyodik güncellemelere gerek kalmadan yeteneklerini hızla geliştirmelerine yardımcı olur.
2 Mevcut ERP Sistemini Geliştirme Eski yazılımları bulut uygulama yazılımlarıyla genişletmek ve entegre etmek, önemli görevleri bütünleyebilir, geliştirebilir ve tamamlayabilir.
3 Yeni Teknolojilere Kolay Erişim Eski ERP yazılım modüllerinizi tamamlayan bulut uygulama yazılımlarını bulmanızı ve kullanıcı paradigmalarını iyileştirmekten anında yararlanmanızı sağlar. Bunlar, operasyonlarınızda temel bir değişiklik olmaksızın anında iş yetenekleri ve değeri sağlayan tamamlayıcı sistemler sağlar.
4 Bağımlılıkları Azaltmak Eski ERP satıcınızın bulut uygulamalarını kullanmak, genellikle ek bir satıcı ilişkisine ihtiyaç duymadan aynı veya daha iyi zeka üretir.
5 Yeni Finansal Sistemler Eski sistemler asla modern raporlama motorları olarak tasarlanmadı. Bulut tabanlı teknoloji son on yılda doğdu ve temel bir ilke olarak, tamamen farklı bir zihniyet ve sadece neyin mümkün olduğuna değil, aynı zamanda ERP platformlarında başarılı olmak için neyin gerekli olduğuna dair anlayışla geliştirildi.
6 Sağlam Güvenlik Kaynakları Bulut çözümü hizmet sağlayıcıları, günün 24 saati bulut güvenliği sorunlarını ve tehditlerini proaktif olarak izlemeye ve güncel kalmaya adanmış büyük, tam zamanlı ekiplere sahiptir.
7 Dinamik çalışanlara sahip olmak. Tüm bu avantajlarının yanında işletmelerin ERP sistemlerinde karşılaştıkları birçok sorun, işletmenin tüm çalışanları ilgilendiren ve sürekli yapılması gereken eğitim-gelişim çalışmalarının yetersiz seviyede olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar, uygulama ve test çalışmalarında sorunlar oluşturmasının yanı sıra, KKP sistemindeki verilerin bütünlüğünü koruyan ve nasıl kullanılması gerektiğini belirleyen, şirket prensipleri ve kurallarının bütünlüğünü de etkiler.
SOSYAL MEDYA ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ
Sosyal medya kullanımı, bir işletme için artık olmazsa olmaz süreçler arasında yerini almış durumda, peki siz buna vakit ayırabiliyor musunuz? Ugulamalarımız sayesinde kazanacağınız iş gücü ile sosyal medya üzerine yoğunlaşabilir, marka değerinizi arttırmak için çalışmalara başlayabilirsiniz.

Tüm işletim sistemlerine uyumlu hazırlanan uygulamalarımız ile, işletmenizin süreçlerini her an yönetebilir ve takip edebilirsiniz.

PiramitX, sürekli uygulama geliştirilen bir ekiptir.

Tüm işletim sistemlerine uyumlu hazırlanan uygulamalarımız ile, işletmenizin süreçlerini her an yönetebilir ve takip edebilirsiniz.

PiramitX, sürekli uygulama geliştirilen bir ekiptir.

ERP NEREDE KULLANILMALI?

ERP, kuruluşunuzda birçok temel birime fayda sağlayabilir. Ön ofis ile arka ofis arasındaki engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir ve çözümünüzü yeni iş önceliklerinize göre uyarlama imkanı sunar. ERP'nin fayda sağlayabileceği temel kurum birimlerinden bazıları şunlardır:
TİCARET
FİNANS
ÜRETİM
İNSAN KAYNAKLARI
TEDARİK ZİNCİRİ
VE DAHA FAZLASI

BİZE ULAŞIN

Aşağıdaki iletişim formunu kullanarak bize mesajınızı iletebilirsiniz, en kısa sürede sizin ile iletişime geçeceğiz, ilginiz için teşekkürler...
mesaji gönder
Lorem Ipsum Dollor Sit Ammet consectetur dim Elit